آموزش تغییر سایز پارتیشن CentOS

در این مقاله می خواهم به شکل ساده روش ریسایز کردن پارتیشن home اختصاص فضای اضافه به پارتیشن root را شرح دهم .
برای شروع بعد از لاگین در ترمینال دستور زیر را بزنید :


df -h
نتیجه برای من مشابه زیر است : ( توجه ممکنه نام و حجم پارتیشن ها برای شما متفاوت باشد )

Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup-lv_root 50G  1G  50G 98%/
tmpfs         630M   0 630M  0%    /dev/shm
/dev/cciss/c0d0p1   477M 106M 346M 24%    /boot
/dev/mapper/VolGroup-lv_home 20G  60M 19G  1% /home
هدف : می خواهیم بعد از اتمام کار حجم home تبدیل به 1 گیگ شود و 19 گیگ فضای آزاد به / اضافه شده باشد .

قدم 1 : پارتیشن home را umount می کنیم :

umount /home

قدم 2 : Shrink کردن پارتیشن قدیمی home

e2fsck -f /dev/mapper/VolGroup-lv_home
resize2fs /dev/mapper/VolGroup-lv_home 1G

قدم 3 : تغییر سایز پارتیشن home به 1 گیگ 

lvreduce -L 1G /dev/mapper/VolGroup-lv_home

قدم 4 : اضافه کردن فضای آزاد به دست آمده به پارتیشن root

lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/VolGroup-lv_root

قدم 5 : ریسایز کردن پارتیشن root

resize2fs /dev/mapper/VolGroup-lv_root

قدم 6 : mount کردن پارتیشن home

mount /home

کار تمام شد !


برگشت

...هنـوز نظـری داده نشـده اسـت

پـاسـخ

موارد اجبـاری : نـام
نمایش داده نخواهد شـد موارد اجبـاری : ایـمیـل
: وب سـایـت
موارد اجبـاری : کد امنیتی
موارد اجبـاری : نـظــر


«تمامي فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است»